Supervisioon ja coaching tervishoius

Supervisioon ja coaching tervishoius

“Tervishoius on tõhusa supervisiooniteenuse tulemiks turvaline ja kvaliteetne teenus patsiendile või kliendile.Tervishoiuvaldkond on sajandeid püsinud hierahilise süsteemina, mis tänapäeval on hakanud tekitama vastuolusid süsteemi siseselt, suhetes patsiendiga või ka kogukonnaga. Vastuolud võivad tekkida alluvussuhete baasil, mitmete erinevate ja kattuvate rollide korral, vajadusest muuta harjumuspärast tegevus- ja rollimudelit, samaaegsest õpetamisest ning õppmisest, õpikäsitluse muutumisest, kuid ka patsientide ja kolleegidega suhtlemisest, suhtlemisstandaridte muutumisest, konfliktidest.

Seega ei ole pingelised olukorrad tingitud mitte niivõrd puudujäägist erialastes oskustes, mida saaks parendada tavapärase täiendõppe abil, vaid sageli pigem vastuolulisi väärtusi peegeldavast organisatsioonikultuurist, mis erinevatel põhjustel ei tule nii kergesti kaasa keskkonna muutuvate nõudmistega.”

Artikkel on kirjutatud kahasse Kristel Kotkasega ja tutvustab supervisiooni vajadust ja võimalusi tervishoiusüsteemis. Avaldatud Tervise Arengu Instituudi võrguväljaandes Terviseinfo.ee, 28.01.2019. Loe artiklit siit.

 

Lisa kommentaar