SINU ARENGUPARTNER – LIIKUMISKUNST

Kehalisus * Tantsukunst * Psüühika * Seosed * Potentsiaal * Areng

KOOLITUS

inimestele, kelle soov on erialaste oskuste tõstmine ja eneseareng, teistmoodi olemine iseendaga

Milleks uurida ja kogeda liikumist?

Sest sügavam liikumise mõistmine avardab su potentsiaali inimesena ning võimekust professionaalina, kui sa töötad valdkondades, kus sinu töö on seotud teiste inimestega või sinu keha on ühtlasi su põhimine tööriist.

Liikumisteadlane ja -analüütik Waren Lamb on öelnud, et inimese mõtlemine peegeldub liikumises,

mistõttu on enese- ja mõtteprotsesside juhtimise puhul eriti tähtis roll liikumismustrite tundmisel ja kehatööl,

ning eesmärkide saavutamise üheks olulisemaks ressursiks on teadlikkus kehalisusest ning liikumisest.

Ideaalne võimalus võtta aeg maha, et vaadata iseendasse:

liigu, koge, õpi, uuri, nihuta enda liikumise ja teadvuse piire

Meie eesmärk on uurida, kuidas me liigume elus ja loome läbi iseenda atmosfääri, koreograafiat, õpikeskkonda vms.
Mis on liikumises mugav ja kus tunnen vastupanu?
Milline liikumisfaktor on mulle kõige omasem?
Milline on minu sisemine ja väline rütm?
Milliseid valikuid ma teen liikumises ja mida see räägib minu isiksusest? jne
Meie uurimuse tulemusena valmib liikumismiskeelne autoportree, mis võimaldab sul edaspidi töötada teadlikumalt läbi iseenda või teha muudatusi, mida pead oluliseks enda eesmärkide saavutamiseks.
Selle koolituse suurim väärtus on aeg iseendale liikumises, sisekaemus ja tagasiside turvalises keskkonnas, õppimine iseendalt ja teistelt.
KOOLITUSEL kohtud tantsu- ja neouroteaduse uuringutega, liikumisanalüüsi teooriatega (teadlikumatele – Laban, Lamb, Kerstenberg, Loman, jt) ning kehapõhise psühhoteraapia põhimõtetega. Kogeme liikumist iseendas ja grupis läbi kaasaegse tantsukunsti tehnikate ning autentse- ja loovliikumise praktikate. Lisaks materjale lugemiseks, harjutusi iseseisvaks praktiseerimiseks, ideid ja jagatud kogemusi enese arenguliste küsimuste uurimiseks.

 

5 kohtumist * 5 teemat * 5 arengulist sisekaemust

Liikumine hõlmab endas erinevaid komponente – keha ja selle erinevad osad, ruum, vorm ning liigutuste energia (pingutus, kvaliteet, isikupära). Sageli on meil pigem vähe peegeldust või kontrolli iseenda kehalisest väljendusest. Mõnikord me ei julge või ei oska liikuda või väljendada ennast viisil, nagu tahaks. Näiteks pingelistes esinemisolukordades võib äkitsi tekkida tunne, et meie kehakeel on ebaloomulik, väikesed liigutused peegeldavad pigem sisemist pinget, me ei suuda ruumi mõistlikult kasutada või ei lähe vaataja reaktsioon kokku meie sisemise ootusega. Miks mitte ennetada segadust teadliku analüüsi ja valikute loomisega.

Näitlejad töötavad häälega, mis peab suutma edasi anda karakterit või emotsiooni. Usutava karakteri loomiseks peab samas kehaline liikumine toetama hääletööd – suurtest liikumistest minimaalsete žestideni. Hääletöö eeldab karakterile eripärasae viisi kohandamist kõnelemisel, sh sõnade valik, dialekt, emotsionaalne tonaalsus, tämber. Kehaliselt sobib igale häälele eriomane liikumisviis ehk kehakasutus ruumis, liikumise kvaliteet, vorm.

Liikumisfaktor KEHA

Sigmund Freud’i üks vähemtuntud tsitaat kõlab nii – “Ego on esmalt ja ennekõike kehaline ego; mis ei ole pelgalt pindmine üksus, vaid välise peegeldus iseeneses.” (Freud, 1923).
Mina usun, et inimkeha on meie mina füüsiline ilming. Kogu meie elukogemus on kirjutatud meie kehasse ning liikumine ilmutab ennast meie välimuses, valikutes, harjumustes. Me kipume arvama, et me teame ja mõistame maailma ning toimime ja areneme elus tänu oma mõistusele, ja sageli me ei märka keha rolli nendes protsessides. Me võib-olla oleme unustanud mineviku traumad või edukogemused, kuid meie keha mäletab ja annab meile märku läbi erinevate terviseseisundite, liikumismustrite, söömisharjumuste jne.
Liikumisfaktor KEHA uurib keha, selle erinevaid osasid ja nende omavahelist seotust, koordinatsiooni ja tegevusi, kuid ka seda, kust saab liikumine alguse ja kuhu ta kulgeb.
Psüühilisel tasandil kohtub KEHA mõistetega rõõm, kurbus, neurootilisus, teadlikkus, mina ja ise.

Liikumisfaktor RUUM

Neuroteadus on tuletanud meile meelde, et keha ja mõistus kuuluvad kokku, ning füüsise eiramine isikliku ja professionaalse arengu teel võivad blokeerida voolavuse, loovuse ja kujutlusvõime tohutu potenstiaali. Tantsukunsti (üks keerukamaid liikumispraktika vorme) treeningud ja tehnikad pakuvad võimalusi nihutada endast arusaamise viise, mis pole kättesaadavad tavapärasemate, puhtalt kognitiivsete lähenemiste puhul. Mida rohkem uurivad neuroteadlased füüsilist (keha)tarkust kui muutuste allikat, seda kättesaadavamaks muutuvad ka võimalused isiklikuks arenguks. (Inspireeritud Beausoleil ja LeBaron artiklist, 1969)
Liikumiseks on vaja ruumi, ruum annab liikumisele võimaluse.
Märksõnad: teadlikkuse loomine sisemaailmast, suhtlemine välise maailmaga, kinesfäär. Mõtestatud liikumine mitmel tasandil. Kohalolek. Tähelepanu. Inimesel tekib soov orienteeruda, positsioneeruda, leida suhe.
See on liikumisfaktor, mis väljendab vaimsust ja mõtlemist, kohtub hirmu ja vihaga.

Liikumisfaktor VORM

Vorm on seotud kujundite ja kujunemisega. Keha muudab oma vormi, et väljendada oma vajadusi ja tujusid. Vorm on sillaks keha ja ruumi vahel.
Kujundipsühholoogiast on teada, et geomeetrilised mustrid kannavad endas emotsionaalset tähendust või mõju. Näiteks diagonaalsed ja nurgelised kujundid võivad seostuda ähvardusega, samas kui ümaraid ja kurvilisi vorme seostatakse sageli pigem meeldivate emotsioonide ja õnnetundega.
Mida, kuidas ja miks kasutada oma erialases töös vormilisi kujundeid?
Milliseid kujundlikke sõnumeid edastab sinu olemine ja liikumine ja milliseid seoseid see teistele tekitab?
Kas minu visuaalne kontuur vastab minu kavatsusele ja vajadustele?

Liikumisfaktor PINGUTUS

Teemas pingutus (effort) tudeerime põhjalikumalt Labani kaheksat jõupinutust, uurime seoseid liikumiseelistuste ja sisemise seisundi vahel, arendame oskuseid luua endas karakter, mis täidab nii füüsiliselt kui emotsionaalselt meie poolt soovitud eesmärki. Teadlikult ekspressiivne keha on võimeline tegema puhtaid ja täpseid valikuid.
Pingutus (või energia) kirjeldab liikumise iseloomu, räägib liikuja eesmärgist, olemusest, vajadustest. Liikumine selle teema võtmes peegeldab meie sisemist teadvust.
Tantsumaailma perspektiivist vaadatuna ei saa kunagi öelda, et selles liikumises on “palju/vähe” energiat. KÕIK liigutused sisaldavad endas energia erinevaid elemente, mistõttu mõni liikumine on aeglane, maandatud, juhusliku trajektooriga (näiteks unesegane inimene) ja teine on kiire, jõuline terav (sportlane sooritust tegemas).

Keha narratiivid ja eneseportree liikumises

Mu keha on minu päevik ja mu tätoveeringud räägivad minu lugu. Johnny Depp
Meie võime rääkida lugusid omab palju tähenduslikumat rolli kui pelgalt lõbustamine. Jutustamine ja lugude vestmine on seotud mäluga, pakub selgitust ja tõlgendusi tegudele, defineerib meid kindlal moel.
Aga kuidas räägivad meie kehad lugusid? Või kas nad ikka räägivad? 🙂
Loo iseena liikumismiskeelne autoportree, mis võimaldab sul edaspidi töötada teadlikumalt läbi iseenda või teha muudatusi, mida pead oluliseks enda eesmärkide saavutamiseks.

 

OSALEJA
õpib märkama ja kuulama oma keha
♦ õpib seostama kehalisuse faktoreid psüühiliste protsessidega
õpib tõlkima kehalisi sõnumeid inimkeelde
♦ harjutab mõtlemist ning tagasisidestamist kehakeeles ning läbi liikumise sõnavara
nihutab isikliku arengu piire

omandab harjutusi ja nippe, kuidas kasutada kehalisust professionaalse tööriistana
saab teadlikumaks iseenda tugevustest ja mõjust
TINGIMUSED

Koolitus toimub eesti keeles.

Eelnev kogemus liikumises või teadmised temaatikast pole nõutud.
Kaasa mugavad riided, millega saab vabalt liikuda (püksid, sokid), soovi korral kausitk või paber ja pliiats märkmete tegemiseks.
Kohtade arv on piiratud!
Koolituse läbijale väljastatakse tunnistus (78 ak/h ehk 3 EAP)

Info ja täpsustused: helena@ehrenbusch.ee või tel +372 50 24 163 (Helena)

KES ON HELENA?

Olen rahutu seikleja, pidevalt teel teadmiste poole. Minu fookuses on olnud liikumiskunst, koreograafia, kehatarkus ning psüühika ja liikumise seosed.
Liikumisperspektiivist vaadates olen ma esinenud aastast 1982 erinevatel lavadel tantsija, akrobaadi, tsirkuseartisti ja tuletantsijana. Fun fact – olen Eestis kõige kauem järjepidevalt tegutsenud tuleartist – aastast 2005.  Minu kodutrupp on Duo Schokokaboom.
Olen loonud koreograafiaid (MA koreograaf/lavastaja erialal), peamiselt erivajadustega inimestele ja koos nendega  tänaseks pea 20 aastat.
Olen
koolitaja ja õpetaja, Eesti Tantsukunsti ja Tanstuhariduse Liidu liige, olnud Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia õppekava looja ja suunajuht. Ja (kliiniline) psühholoog (MSc) olen ka! 🙂
Käesolev koolitus on kombo minu aastatepikkusest uurimis- ja õpetamistööst, kogemustest liikujana ja inimesena.

 

TAGASISIDE VARASEMATEL KURSUSTEL OSALEJATELT
“Kui alguses oli lihtsalt lõõgastav, siis tegelikult mulle meeldis see osa,

kus oli VESTLUS, MONOLOOG, LIIKUMINE jne osa.”

 

“Liikumine koos ja harjumuspäratult, see oli äge.
Teooria osa andis hoopiski laiema pildi ruumist ja liikumisvõimalustest selles.
Teadlikkus sellest avardus kohe kindlasti.
Ütleme nii, et liikumine toimus igal tasandil.

Lõpetuseks võin öelda nii, et keha väsis, kuid vaim see eest virgus :)”

 

“Kursuse raames sain teatud sisemisest pingest vabaks.

Teisalt kerkis veel küsimusi esile minu enda sees – st, et kursus avas mingi protsessi minus :)”

 

“Kasulik oli variatiivsus, uued vaatenurgad, kuidas ennast näha,
kuidas anda tagasisidet – kui palju võimalusi tegelikult on! Vaadete paljusus.”

“Kontakti saamine oma kehaga. Avastasin, kus ennast turvaliselt tunnen”

 

“Andsid sellise hoo minu energiale juurde!!! Aitäh!
Ja milline positiivne laeng! Rõõmu, naeru – seda on nii vaja – täielik vabastus!
Lahe !”

LIIGUTAVATE KOHTUMISTENI!