Probleemse käitumise juhtimine

Toimetulek arusaamatu või keerulise käitumisega

Probleemne käitumine võib kõrvalseisjale tunduda agressioonina, pahatahtlikkusena, kasvatamatusena. Tegelikult on käitumine keel, mida tuleb tundma õppida.
Koolitus on suunatud koolide või hoolekandeasutuste personalile ja peredele, kes vajavad abi kliendi/õpilase/pereliikme probleemsest käitumisest arusaamisel ja juhtimisel.
Koolitus sisaldab:
•  kliendi ja tema keskkonna hindamist, kliendiga töötavate inimeste ja/või pereliikmete intervjueerimist
•  analüüsi probleemse käitumise põhjuste ja tegevuse eesmärgi väljaselgitamiseks, plaani koostamist
•  töötajate ja/või teiste asjassepuutuvate isikute  juhendamist ja nõustamist kohapeal, kokkulepete sõlmimist
•  vajadusel kliendi juhendamist spetsialisti poolt kohapeal
•  kirjalikku aruannet.
Nõustamise ja juhendamise aeg sõltub juhtumi keerukusest. Hindamise tulemus (analüüs) esitatakse teenuse tellijale nii kirjalikult kui suulise tagasisidena.