Why is supervision so expensive service?

Why is supervision so expensive service?

The supervisor’s job is to CONTAIN a lot of different emotions. It is very draining and needs extra time for preparing and recovering.

Supervisors have to take RISKS, which might lead to benefits or sometimes also to failure.

Professionalism in supervision comes through LEARNING and constant self-REFLECTION. This takes a lot of resources.

************

Miks on supervisiooniteenuse hinnad kõrged?

Superviisori töö on tulla toime osalejate seinast-seina varieeruvate tunnetega. See oskus on hädavajalik, kuigi kurnav ja nõuab aega, kogemusi ning väga head enesetaju.

Superviisor peab oma töös aeg-ajalt võtma vastu riskantseid otsuseid, mis mõnikord annavad protsessile hädavajaliku tõuke ja mõnikord võivad lõppeda läbikukkumisega.

Superviisori professionaalsus on korrelatsioonis õppimise ja eneserefleksiooniga. See on äärmiselt ressursimahukas tegevus.

Lisa kommentaar