Teekond positiivse vaimse terviseni

Vaimne tervis võimaldab inimesel realiseerida oma võimeid ja elada rahuldust pakkuvat elu. Positiivne vaimne tervis võimaldab aga juhtida iseenda elu soovitud suunas. Koolitusel vaatame, kuidas positiivne vaimne tervis lahendab kõik probleemid ja kuidas jõuda enda parema minani.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • orienteerub positiivse vaimse tervise mõistetes ja väljundites;
 • mõtestab isikliku vaimse tervise tähenduse füüsilisel, vaimsel ja emotsionaalsel tasandil;
 • omab teadmisi ja nippe, kuidas arendada, hoida või säilitada positiivset vaimset tervist.

Õppemeetodid

Protsessile suunatud interaktiivne õpe. Peamine eesmärk on pakkuda osalejale teaduspõhiseid teadmisi segatuna praktiliste ja loovate tegevustega. Kasutame loengut, arutelusid, reflekteerimist, ülesandeid üksi ja väikestes gruppides, loovat lähenemist ja soovi korral ka kodutöid.

MAHT: 4 päeva, 12 akad tundi

KOOLITUSE TEEMAD

1.Positiivne vaimne tervis kui kultuuriülene fenomen.

 • Uuringud, arusaamad ja definitsioonid.
 • Vaimne tervis kui küpsus, positiivne emotsioon, sotsio-emotsionaalne intelligentsus, subjektiivne heaolu, vastupanuvõime.
 • Kuidas meie mõistame positiivset vaimset tervist?
 • Nägemus inimesest kui terviklikust olendist – füüsiline keha, emotsioonid ja vaimuerksus.

2.Enesehooldus

 • Kuidas märgata ja mõista keha sõnumeid?
 • Mida keha vajab, aga meie veel ei tea?

3.Enese väärtustamine

 • Mis on õnn?
 • Kuidas ma tean, mida ma väärin?
 • Mis on minu isiklikud väärtused?

4.Enesejuhtimine

 • Kuidas olla selline, nagu ma tahan?
 • Kas me peame saavutama kõik või me saame täpselt seda, mida me vajame?

Koolitaja Helena Ehrenbusch on õppinud kliiniliseks psühholoogiks, koreograaf/lavastajaks, superviisoriks ja coachiks, maastikuehitajaks. Ta on töötanud 25 aastat vaimse tervise valdkonnas erinevat tüüpi erivajadusega inimeste ja nende töötajatega. Tööriistana hindab ta kõige rohkem sotsiaalset tsirkust. Täna huvitub Helena tööinimese vaimsest tervisest ja enesearengust. Helena hoiab ennast vormis tsirkuseartistina.