Professionaalne identiteet

Professionaalse identiteedi koolituse fookuses on erialase arengu mõistmine ja kaardistamine.

Võtmesõnad: minu eriala ohud ja rõõmud, positiivne vaimne tervis ja selle säilitamine, töödepressioon, tööstress, üksildus, kiusamine, areng, eetika

Käsitletavad teemad:

* isiklik vaimne tervis
* minu lõksud ja tugevused professionaalses arengus
* grupitöö: juhtimine, juhi mõju ja võim
* keeruliste ja positiivsete kogemuste jagamine
* konkreetsete juhtumite arutelu

Koolitus pannake kokku lähtuvalt konkreetse grupi vajadustest ja eriala spetsiifikast.