Autor: Helena Ehrenbusch

Eesti tulevikukooli uus nägu?!!

Tegin intervjuu ühe näiliselt tavalise kooli uskumatust fenomenist ja tema inspireerivast direktorist. Häid mõtteid sellest, kuidas innustada õpilasi ja personali, mis tegelikult tähendab uuenenud õpikäsitlus ja loomulikult juhiks olemisest. Artikli leiad 11.01.2019 Õpetajate lehest ja siit lingi alt. Artikli pealkiri: Maarja Merigan 32. keskkooli fenomenist.

Supervisioonist organisatsioonitasandil

Artikkel ilmus “personalipraktikus” ESCÜ 20. juubeliaasta puhul. Teemaks seekord supervisioon organisatsioonivaates.

The Art of Movement in Supervision

This article was made for the Lithuanian Social Work magazine. The aim was to introduce the concept of bodywork in professional context and to make it more accessible for people who are not movers in their background. In case of interest in reading further than 3 first pages, please contact me! Workshops available on the topic!…
Read more

Intervisioonigruppide võlu

Kui sa professionaalina mõtled, kas liituda rahvusvahelise professionaalse võrgustikuga … veel parem, Baltimaade kolleegidega enesearenduse mõttes, siis minu kogemus ütleb – jaaa! Osalesin superviisorite Baltvisiooni grupis Eesti, Läti ja Leedu kolleegidega. Meie väike koond kolmeaastasest koostööst on toodud siinsamas posteril. Lugupidamisega teie Helena Ehrenbusch

Supervisioon

Soovitan kasutada supervisiooniteenust, kui Teie või organisatsiooni jaoks on olulised: – erialane enesetäiendamine ja professionaalsuse kasv – isiklike ressursside kaardistamine ja optimaalne rakendamine – läbipõlemise ennetamine, märkamine, sellest taastumine – töötulemuste kvaliteet – inspireeriv ja motiveeriv töökultuur – tõhus ja arendav meeskonnatöö – tulemuslik tööalaste pingete ja probleemide lahendamine – terviklik vaade töötegijale, organisatsioonile, ühiskonnale Professionaalne…
Read more

Coaching

COACHING sobib inimesele, kes väärtustab loovat mõtlemist, terviklikku visiooni, inspireerivat juhtimist, motiveerivat töökultuuri. Coaching on koostöö vorm, kus selged küsimused ja konkreetsed eesmärgid jõuavad seatud aja jooksul soovitud lahendusteni. Coachingu protsess lühidalt: loo visioon, järjesta prioriteedid, koosta tegevusplaan, vii see ellu, kohalda vastavalt vajadusele, usu endasse. Tegemist on õppe-, treeningu- või arengulise koostööga (olenevalt kokkuleppest…
Read more

Edukas või õnnelik?

Üks mõtisklus ajast, mil töötasin Hiiumaa Rajaleidja keskuses. Soovitan kindlasti proovida seda harjutust! 

Mõttemustrite muutmisest

Tiina Kaukvere arutleb oma isikliku elu näitel teemal, kuidas mõtlemise muutmisega saab muuta nii iseenda elu kui kaugemas plaanis ka kõike enda ümber. Eelduseks on, et me kuulame üksteist, oleme valmis tunnistama oma eksimusi ja mõtlema kaugemale harjumuspärastest mustritest. Loe artiklit siit.

Traditsiooniline või nüüdisaegne õpikäsitlus?

Üks mõnus intervjuu ühe toreda Õpetajaga.