Coaching

Coaching

COACHING sobib inimesele, kes väärtustab loovat mõtlemist, terviklikku visiooni, inspireerivat juhtimist, motiveerivat töökultuuri.
Coaching on koostöö vorm, kus selged küsimused ja konkreetsed eesmärgid jõuavad seatud aja jooksul soovitud lahendusteni.
Coachingu protsess lühidalt: loo visioon, järjesta prioriteedid, koosta tegevusplaan, vii see ellu, kohalda vastavalt vajadusele, usu endasse.
Tegemist on õppe-, treeningu- või arengulise koostööga (olenevalt kokkuleppest ja coachi ettevalmistusest), milles keskendutakse konkreetse isikliku või erialase eesmärgi saavutamisele professinaalse coachi toel. Protsessi kestvus sõltub seatud eesmärgist ja lõpeb soovitud tulemuse saavutamisel.
Coaching aitab luua VISIOONE ning juurutada neid REAALSUSESSE.
Coachingut kasutavad ennekõike edukusele orienteeritud inimesed, meeskonnad ja organisatsioonid, kes usuvad, et nad on võimelised arenema ja muutuma. Coach julgustab inimest unistama ja seadma endale (kõrgemaid) sihte.
Soovitan valida coachinguteenust, kui Teie soov on süsteemne areng ja muutused ehk:
– tööks vajalike oskuste, harjumuste, käitumise defineerimine
– ebatõhusate tegevuste tuvastamine
– püsivate ja positiivsete muutuste juurutamine
Coaching algab vestlusest teemal, mis on inimesele kõige tähtsam, mis on tema kirg, kuhu ta soovib jõuda ja miks see kõik talle tähtis on. Meeskonnas keskendume esmalt visioonide ja eesmärgi ülevaatamisele ning soovitud või planeeritud tulemuste defineerimisele. Sellele järgnevalt koostatakse plaan, mis tugineb visioonile ja pakub võimalust sobivaks eneseteostuseks või tulemuslikkuse saavutamiseks. Isiklik panus on kriitilise tähtsusega, et teenus oleks tulemuslik.
Hindan coachingut ennekõike juhi väärtusliku tööriistana tänu isiklikule kogemusele. Olen töötanud juhina üle 20 aasta, sh väga erinevat tüüpi organisatsioonides. Coaching on meetodina olnud toeks tõhusamate juhtimisvõtete valikul erinevates olukordades, probleemsituatsioonide lahendamisel ja kindlasti kvaliteetse töötulemuse saavutamisel. Ma usun ka, et enesejuhtimine on kõige suurem väljakutse nii reaalse juhi kui tegelikult kõikide meie igapäevaelus, kus tõhus kõrvalpilk aitab selgemini kurssi hoida.
Olen läbinud väljaõppe David Clutterbuck Partnership koolituste ja programmide läbiviimiseks:  „Mentorluse alused”, „Mentorprogrammi juhi väljaõpe” ja „Meeskonna coaching
Helena Ehrenbusch kuulub Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse ja on tänasel päeval ühingu juhatuse esimees.

Lisa kommentaar