1 küsimus superviisorile: Karin London

1 küsimus superviisorile: Karin London

1 KÜSIMUS SUPERVIISORILE: kriisi võib suhtuda kaheti – kas vajuda sügavale auku või leida võimalus arenguks.

Karin London on minu kolleeg, superviisor ja konstellöör. Superviisor on töötervise hoidja ja töökultuuri arendaja. Superviisor on eelkõige toeks juhtidele ja teistele inimestega tegelevatele spetsialistidele.

Tegemist on teise videoga COVID pandeemia tingimustes, mis on suunatud juhtidele, pakkumaks inspiratsiooni keeruliste aegadega toimetulekuks. (aprill 2020)

1 QUESTION to the SUPERVISOR: crisis can be viewed as a deep draining hole or a possibility for learning and development.

Karin London is my colleague and supervisor. Supervisor is the work health advocate and work culture developer.

This is a second mini video created during the COVID pandemic to support and inspire leaders. (Arpil, 2020)

Lisa kommentaar