Supervisioon, coaching või nõustamine

on mõeldud inimestele, kes on oma eluteel kuhugi kinni jäänud;
abistaval või vastutusrikkal ametikohal töötavatele spetsialistidele töötervise hoidmiseks ja tööpädevuse arendamiseks;
meeskondadele, kes väärtustavad jõustavat töökultuuri, tõhusaid lahendusi ja avatud suhtlemist;
organisatsioonidele, kes soovivad ajaga kaasas käia, tulla toime muutuva maailma väljakutsetega.

Supervisiooni eesmärk on toimetuleku- ja töövõime säilitamine, lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, läbipõlemise ennetamine, psühholoogilise heaolu toetamine, vaimse tervise hoidmine ning ennekõike järjepideva erialase arengu toetamine. Uuringute kohaselt on supervisioon tihedas korrelatsioonis töörahuloluga.
Superviisor on töötervise hoidja. Ta aitab leida ja kaardistada isiklikke resursse, analüüsida ja peegeldada, luua tervikpilti, siduda tunded ja mõtted, tuua välja ning muuta ebaefektiivseid mustreid.

Coachingu keskmes on tööalane karjäär, eesmärkide seadmine, sooritus, probleemide lahendamine, tõhusam töökorraldus.

Nõustamise sisu ja vorm sõltuvad Sinu vajadustest. Meie väline elu on meie sisemaailma ja enesekuvandi peegeldus.  Nõustaja aitab märgata ja viia ellu vajalikke muudatusi, mis aitab Sul elada täisväärtuslikumat elu. Täisväärtuslikuma elu võtmeks on tasakaal teadlikkuse, mõtlemise, emotsioonide, käitumise, harjumuste vahel.

Minu teenused sobivad neile, kes on valmis teadvustama, mida nad tegelikult soovivad, mõtlema “kastist välja” ja iseendaga tööd tegema. Mina aitan Teil kaardistada olukorda, visualiseerida see suuremasse pilti, mõista põhjuseid ja tagajärgesid, leida lahendusi keerulistele ja põnevatele olukordadele, luua professionaalset identiteeti, ning toetada isiklikku arengut.

Organisatsioonidele paneme rätsepatööna kokku just Teie vajadustele vastava paketi, mille aluseks on eelnev olukorra ja soovide analüüs.  Valikus on organisatsiooni diagnoos ja supervisioon, spetsiifilised koolitused, meeskonnapäevad ja inspireerivad loengud.

Ehrenbusch Consulting teeb koostööd erinevate spetsialistidega, kes toetavad Teie visioonide arendamist ja rakendamist, sh superviisorid, coachid, psühholoogid, artistid, arhitektid, muusikud.

NB! Look for English translation HERE