Üks tõsine meeskonnamäng

Kui Sinu meeskond tahab parandada tulemuslikkust, luua väärtustavat töökultuuri või arendada koostöist suhtlust, siis  võta aeg, et ühiselt ette võtta üks tõsine lauamäng.

Kes ei unistaks olukorrast, kus

  • igaüks saab enda mõtted ausalt välja öelda,
  • olulised vaatenurgad saavad lauale toodud,
  • ehitatakse järk-järgult usaldslikku suhte meeskonna liikmete vahel,
  • vestlusel on reaalne tulemus ja
  • vastastikune suhtlus on positiivne?

Tõsine lauamäng õpetab meeskonna liikmetele väärtustavat ja hinnanguvaba suhtlemist, mis aitab uurida tõkkeid ülesannete sooritamisel ja luua selgust rollides, suhetes, mille eesmärk on meeskonna areng.

Meeskonnamäng on lihtne võimalus luua ruum arvamuste jagamiseks, konfliktide lahendamiseks, lahenduste leidmiseks.

SEE MÄNG SOBIB PEAMISELT
* ärisuunalistele meeskondadele
* juhtide meeskonnale
* töögruppidele
* koostöistele kogukondadele

Osalejate arv: 3-12 inimest
Töötoa kestus: 2-5h

Üks tõsine meeskonnamäng on tõhus, sest

  • ta laiendab osalejate kognitiivset suutlikkust
  • pakub struktuuri ja erinevaid vaatenurkasid olukorra hindamiseks ja lahenduste leidmiseks 

Mängu lõppedes tuleb meeskond välja konkreetsete lahenduste ja soovitustega jätkutegevusteks.

Küsi pakkumist!

Palun saada oma küsimus, päring või soov.