Maastikuehitus

Maastikuehitus ja erilahendusega aiad

Olen õppinud maastikuehituse eriala Hiiumaa Ametikoolis ja omandanud maastikuehitaja 4. taseme kutse aastal 2019.
Maastikuehituses pean oluliseks keskonnasõbraliiku lähenemist ning kohapaikse taimestiku ja looduse väärtustamist. Mind innustavad loovad ja ebaharilikud lähenemised.
Olen psühholoogina üle 20 aasta töötanud täiesti eriliste ja tavaliste inimestega. Mina usun, et meie inimeseks olemist ja toimetulekut defineerib lisaks meie kogemustele ja teadmistele ka keskkond. Keskkond võib tõkestada või toetada meie isiklikku arengut. Samuti olen superviisorina märganud, et eluterve töökultuuriga firmade kontorites väärtustatakse sisehaljastust, mida on palgatud arendama ja hooldama professionaalid. Minu missioon on luua ja ehitada erilahendustega aedasid, sh emotsioonide aiad, teraapilised aiad, inspireerivad aiad ja pakkuda sisehaljastuse teenust, mis toetab inimese heaolu terviklikku arengut.
PAKUTAVAD TEENUSED
– projekteerimine
– rajamine
– hooldamine
KOMPETENTSID

Istutusalade rajamine
Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine
Puidust väikevormide (pergola, terrass, võresein) ehitamine
Muru rajamine
Aedade ja haljasalade hooldamine
Suurte puude istutamine ja hooldamine
Müüride ehitamine
Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
Aiaveekogude rajamine

VAATA NÄITEID tehtud töödest SIIT.