Loovus

Loovus on inimese võime vaadata igapäevaseid asju täiesti uudse vaatenurga alt, mis tulemuseks annab esteetilise ilu, tarbimismugavuse, lahenduse võimatule tundunud probleemile. Loovus annab meelerahu, aitab energiat taastoota ja võimaldab meil areneda enda soovitud suunas.

Creativity is our capacity to look the very common things from a totally novel angle, which as a result gives us back aesthetical beauty, consuming comfort or solution to the seemingly impossible problem. Creativity rewards us with peace of mind, helps to restore energy, and enables development to the desired direction.

Foto: Sigrid Peterson
Tagasi / Back