Teadlikkus

Muutumine saab võimalikuks ainult läbi teadvustamise. Kui palju on Sulle kättesaadav info sellest, miks Sa teatud olukordades ärritud, miks teatud inimesed tekitavad Sinus sümpaatiat ja kuidas Su vanemate käitumismustrid mõjutavad Sinu edukust? Teadvelolek oma ressurssidest ja lõksudest on ainus võti püsivaks muutuseks, KUI Sa selleks valmis oled.

Change is possible only through awareness. How much You know about why You get angry in certain situations, why some people are sympathetic and how the behavioural patterns of Your parents influence Your success? Awareness of Your resources and traps is the only way to persistent change IF You are ready for it.


Tagasi / Back