Muutumine

Muutused on ebamugavad asjad. Nad sunnivad Sind mõtlema elu põhiväärtustele ja neid vajadusel ümber hindama, nad viivad Sind kokku isiklike deemonitega kuid nad annavad vastutasuks sügava rahulolu, vaimse ja füüsilise teadlikkuse ning arengulise hüppe.

Transformation is really uncomfortable. It forces You to think of Your life values and often bring You to the need to make changes there, it brings You to contact with Your personal demons, but in return, it gives You deep satisfaction, mental and physical awareness and developmental reward.


Tagasi / Back