1 küsimus superviisorile: Anne Õuemaa

1 küsimus superviisorile: Anne Õuemaa

Inspiratsiooni juhile, kuidas väljuda kriisist edukalt. Anne Õuemaa ütleb, et hirm on tunne, millesse ei tohi suhtuda üleolevalt. Kriisijärgset töömotivatsiooni aitab leida nii juhi enda kui töötajate tunnetega tegelemine. Anne annab praktilise näpunäite, kuidas luua meeskonnas jagamiskultuuri. Tegemist on viimase videoga koroonakriisi seeriast. (Mai 2020)

Inspiration to the leaders or how to exit the crisis successfully. Anne Õuemaa says, that fear is a feeling that should be taken seriously. Work motivation after the crisis could be found through dealing with the feelings of the leader and the workers. Anne gives practical advice on how to create a sharing culture in the team. This is the last video from the corona crisis series.

 

Lisa kommentaar